PC baseret didaktisk Værktøj til Læreplansarbejde

Værktøjet LPver3 er under udvikling af Thomas Lundsgaard, og tager afsæt i arbejdet med de styrkede læreplaner og udviklingen af et evaluerings- og planlægningsværktøj i Øster Snede Børnehus.
Programmet tager også afsæt i et didaktisk skema for pædagogisk dokumentation i Reggio Emilia.

Programmet kan her downloades til test i beta-udgaver til Linux eller Windows. Pakkerne pt. samlede filer med inkluderet debug-information.

Operativsystem Downloadlink Dato
Linux x64 http://praksisforum.dk/lp/LPver3 26/8 2020
Windows x64 http://praksisforum.dk/lp/LPver3.exe 26/8 2020